Kajaanihalli auki kesätauon jälkeen. Juniorvuorot alkavat KE 1.9

Kajaanihalli aukeaa kesätauolta tänään maanantaina 9.8.
Elokuussa kuitenkin viikonloput on suljettuna aina syyskuuhun asti.
Juniorvuorot alkavat myös keskiviikkona 1.9. Lisätietoja –> PelivuorotKorona-tilanne edellyttää toimimaan viranomaisohjeiden mukaisesti, katso viimeisimmät tiedot täältä –> https://sote.kainuu.fi/koronatilanne-kainuussa

Tällä hetkellä suosituksena:

  • Mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa.
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä
  • Ko­ro­na­vil­kun la­taa­mis­ta äly­pu­he­li­meen suo­si­tel­laan.